top of page

Diensten voor belastingnaleving

Image by Romain Dancre
Image by Kelly Sikkema

Bij KATA Global Logistics begrijpen we het belang van belastingnaleving voor verkopers van e-commerce.  Als e-commerceverkoper is het van cruciaal belang om te voldoen aan de belastingregels van de landen waarin u zaken doet. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot boetes, juridische gevolgen en schade aan de reputatie van uw merk. KATA Global Logistics erkent de uitdagingen waarmee e-commerceverkopers worden geconfronteerd als het gaat om belastingnaleving. Daarom bieden we een scala aan belastingnalevingsdiensten om u te helpen bij het navigeren door de complexe en steeds veranderende belastingwetgeving. Ons team van experts blijft op de hoogte van de nieuwste regelgeving en kan ervoor zorgen dat uw bedrijf volledig compliant is.

Volunteer Doing Paperwork

Internationale belastingen & VAT

Als uw bedrijf goederen verkoopt aan klanten binnen de EU, is de kans groot dat u zich in ten minste één van die landen voor de btw moet registreren.
Btw (belasting over de toegevoegde waarde) is een verbruiksbelasting die wordt geheven op goederen en diensten, uiteindelijk betaald door consumenten, maar geïnd en afgedragen aan de belastingdienst door geregistreerde bedrijven. Bedrijven die handel drijven in de EU moeten zich mogelijk voor de btw registreren. Met btw-registratie kunnen bedrijven btw in rekening brengen en innen over hun verkopen en voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
Het internationale equivalent van btw is in verschillende landen onder verschillende namen bekend. Het basisprincipe van de belasting is hetzelfde, al verschillen de specifieke regels en voorschriften per land. U moet ervoor zorgen dat u blijft voldoen aan de lokale autoriteiten in alle landen waarin u handelt, en we raden u aan contact op te nemen met een compliance-expert om u hierbij te begeleiden.

Diensten

VK/EU btw-registratie, indiening en naleving

OSS/IOSS-registratie & archiveren

Amerikaanse omzetbelasting

Australië, de VAE & KSA voor GST- en BTW-nummers Registratie, Filing en Compliance

EORI

EORI (Economic Operators Registration and Identification) wordt door de EU gebruikt om bedrijven te identificeren die betrokken zijn bij douaneactiviteiten. Bedrijven die zich bezighouden met douaneactiviteiten met de EU of niet-EU-landen moeten zich mogelijk registreren voor een EORI-nummer om te voldoen aan de douanevoorschriften en om een correcte inklaring te garanderen. Het niet verkrijgen van een EORI-nummer kan leiden tot vertragingen of complicaties bij de douaneprocedures.

Diensten

Frankrijk

Spanje

Italië

Duitsland

Verenigd Koninkrijk

Nederland

Trucks
Plastic Bottles

EPR

EPR (Extended Producer Responsibility) is een milieubeleid dat producenten verplicht om verantwoordelijkheid te nemen voor de gehele levenscyclus van de producten die ze op de markt brengen, inclusief hun uiteindelijke verwijdering. In de EU moeten bedrijven die bepaalde producten importeren zich registreren voor EPR, waarbij ze de inzameling en recycling van hun producten financieren door middel van een ecobijdrage die nodig is om de inspanningen op het gebied van duurzaamheid wereldwijd te vergroten. Het uiteindelijke doel is om een meer economische benadering van duurzame verkoop aan te moedigen, afval te verminderen en meer herverwerking en recycling van materialen tot hoogwaardige secundaire hulpbronnen aan te moedigen.

U bent verplicht zich te registreren als:

  • U vervaardigt een product dat onderworpen is aan de EPR-vereisten in het land.

  • U importeert een product met EPR-eisen in het land.

  • U verkoopt een product met EPR-eisen in het land.

FRANKRIJK
Verpakking
AEEA
Batterijen
Meubels
Banden
Bedrukt papier
Textiel
Chemicaliën
Piercing medische apparatuur 
Doe-het-zelf- en tuinartikelen 
Sport- en vrijetijdsuitrusting 
Speelgoed

DUITSLAND
Verpakking
AEEA
Batterijen
 

Diensten

Registratie (eenmalige kosten)
Registratie bij de relevante Producer Responsibility Organisations (PRO) per EPR-categorie

Rapportage - Jaarlijkse vergoeding

Aangifte van verkoop van producten die vallen onder verschillende EPR-categorieën aan de respectieve PRO voor de toepasselijke rapportageperiode. De indiening gebeurt maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks, afhankelijk van het land en de categorie.

Gevolmachtigde - Jaarlijkse vergoeding

(Waar vereist – AEEA Duitsland)

bottom of page