top of page

WETTELIJK

Background Design Examples_Dark Gradient 2.png

Juridische disclaimer voor KATA Global Logistics:

Welkom op de website van KATA Global Logistics (de "Site"). Door de Site te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de onderstaande voorwaarden. Als u niet gebonden wilt zijn aan deze algemene voorwaarden, mag u de Site niet bezoeken of gebruiken.

Disclaimer van garanties

De informatie op de site wordt geleverd "zoals ze is" zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk.

Above the Clouds

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zullen KATA Global Logistics, haar gelieerde ondernemingen of hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, opvolgers of rechtverkrijgenden aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of het onvermogen om de site of de informatie te gebruiken daarin vervat, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of enige andere aansprakelijkheidstheorie.

Vrijwaring

U stemt ermee in om KATA Global Logistics, zijn gelieerde ondernemingen en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief redelijke advocatenkosten) die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Site of enige schending van deze algemene voorwaarden.

Container Ship

Auteursrecht en handelsmerk

De site en de volledige inhoud, functies en functionaliteit (inclusief maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, displays, afbeeldingen, video en audio, en het ontwerp, de selectie en de indeling daarvan), zijn eigendom van KATA Global Logistics of zijn licentiegevers en worden beschermd door Amerikaanse en internationale wetten op het gebied van auteursrecht, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en andere wetten op intellectueel eigendom of eigendomsrechten.

Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, zonder uitvoering te geven aan principes van wetsconflicten. U stemt ermee in dat elke actie bij wet of in billijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden en bepalingen alleen zal worden ingediend bij de staats- of federale rechtbanken in Californië, en u stemt hierbij in en onderwerpt zich aan de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken voor de doeleinden om een dergelijke actie te procederen.

Cargo Containers

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

KATA Global Logistics behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen, en dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de Site. Als u de Site blijft gebruiken na dergelijke wijzigingen, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert.

Door de KATA Global Logistics-website te gebruiken, erkent u en gaat u akkoord met de bovenstaande voorwaarden.

Background Design Examples_Dark Gradient 2.png

Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

Bedankt voor het indienen!

bottom of page